Về CHúNG TôI
Về CHúNG TôI
Kể từ khi thành lập vào năm 2009, nam châm mãi mãi đã cam kết nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh nam châm sắt boron ferit và neodymium. Chúng tôi liên tục cải tiến công thức để cải thiện hiệu suất của nam châm và giảm giá thành. Với triết lý kinh doanh bảo vệ môi trường, đổi mới và làm việc chăm chỉ, chúng tôi ước mơ sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và cung cấp các giải pháp sản phẩm.
CáC SảN PHẩM
1/5